ODAMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞEN PROJELER

 

1-YAPAY RESİF UYGULAMASI VE SOSYAL KALKINMA PROJESİ

 

 

İlçemiz sahillerinde balık popülasyonunun arttırılarak balıkçılık ve turizm sektörünün geliştirilerek sosyal kalkınmaya katlı sağlayacak faaliyetlerin bölge içerisinde sosyal ve coğrafi olarak yaygınlaştırılmasına katkıda bulunması; kaçak trol balıkçılığın önlenmesi bölgenin doğal zenginliğinin korunması ve balıkçılar için av sahaları yaratılması, sportif balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Çukurova Kalkınma ajansı destekli denize 220 adet yapay resif ve 20 adet anti trol resif bırakılmıştır. Proje bütçesinin % 85 ‘i Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından % 15’i ise odamız tarafından sağlanmıştır.