Ticaret Sicil Servisi

Text/HTML

Ticaret Sicil Servisi Görev ve Yetkileri;

• Ticaret Sicili işlerini yürütmek,
• Ticaret Siciliyle ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlamak, işlemek ve muhafaza etmek,
• Oda üyeleri ile ilgili sicil kayıt ve imza tasdiklerini yapmak,
• Talep halinde oda üyelerinin isimlerini talep sahiplerine vermek,
• Grup ve sınıf değişikliğinde ve üyelerinin isimlerini talep sahiplerine vermek,
• Kayıtların silinmesi gereken üyelerinin tespitini yapmak,
• Organ seçimleri döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesini sağlayacak gerekli hazırlıkları yapmak,
• Üyelerin resmi kuruluşları tarafından talep edilen sicil durumları ile ilgili yazışmaları yürütmek,
• Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.


TİCARET SİCİL  MÜDÜRÜ :
Adı –Soyadı: Sultan TERZİ
Görevi: TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ
Telefon:0 (324 ) 515 10 55
Dahili:112