Haberler

Enstitü ve Üniversitelerle Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde Ortak Proje Hazırlandı

  • 04.12.2019
  • alibalaban

 Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Adıyaman Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Mersin Üniversitesi, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile,

"Mersin İli Sandal (Arbutus andrachne L.) ve Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Popülasyonlarının Meyve ve Yaprak Özellikleri ile Diğer Potansiyel Kullanımlarının Belirlenmesi" projesi hazırlandı.

Sandal (Arbutus andrachne L.) ve dağ çileği/kocayemiş (Arbutus unedo L.), Akdeniz maki vejetasyonunun yaygın türleri arasındadır. Her iki türün meyveleri tıbbi, gıda ve kozmetik sanayisinde, yaprakları hayvan yemi olarak, çiçekleri, yaprakları ve kabukları tıbbi amaçlı, taze sürgünleri çiçekçilikte, odunu dekoratif amaçlı, el sanatlarında ve kömür imalatında kullanılmaktadır. Bunlarla birlikte kırmızımsı gövde rengi, parlak yeşil yaprakları nedeniyle de peyzaj değeri yüksek bitkilerdir. Odun dışı orman ürünü olarak çok yönlü kullanım açısından yüksek değerlendirme potansiyeline sahip olan sandal ve dağ çileğinin üretiminin tamamı orman içerisinde, türün doğal yayılış alanlarında olmakta ve ağırlıklı olarak yaprak ve meyve üretimleri yapılmaktadır. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde (OBM) hemen her yıl yaprak
üretimi yapılmakta olup, doğal bir ürün olması nedeniyle özellikle meyve suyu sanayisinde kullanılmasından dolayı meyvelere olan talep son yıllarda artmıştır. Sandal ve kocayemiş ile ilgili olarak yaprak ya da meyve özelinde bazı orman işletme şeflikleri için faydalanma planları yapılmış ancak mevcut potansiyelin çoğu için faydalanma planları henüz yapılamamıştır.

Yaprak üretiminde sandal, meyve üretiminde dağ çileği öne çıkmaktadır. Ülkemizde bu iki türle ile ilgili yapılmış sınırlı sayıda araştırma vardır ve ülke üretiminin önemli miktarının
gerçekleştiği Mersin’de popülasyonlarının yaprak ve meyve özelliklerini belirlemeye yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Bu çalışmada Mersin ilinde sandal ve kocayemiş opülasyonları belirlenerek meyve olgunlaşma döneminde meyve ve yaprak örnekleri alınacaktır. Örneklerin fiziksel (meyve ağırlığı, boyutları, yaprak boyutları vd.) ve biyokimyasal özellikleri (fenolik bileşenler, antioksidan aktivite, tanen, arbutin içerikleri vd.) belirlenecektir. Meyvelerin gıda ve ilaç sanayii, yaprakların hayvan yemi olarak özellikleri ortaya koyulacaktır. Popülasyonların farklı kullanımlarına yönelik potansiyelleri de tespit edilecektir. Böylece bu popülasyonlar için en uygun faydalanmaya yönelik öneriler geliştirerek türlerin sürdürülebilir ve ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Enstitü ve Üniversitelerle Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde Ortak Proje Hazırlandı
Enstitü ve Üniversitelerle Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde Ortak Proje Hazırlandı