Haberler

Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası Kompozisyon Yarışması Şartnamesi için

  • 03.04.2019
  • fatma

                                                                              

                                                                                MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı
“Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası Kompozisyon Yarışması”
 Şartnamesi
                                                                                                   
                                                                                             
1.      YARIŞMANIN AMACI
15 Temmuz, millî iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. 15 Temmuz, tüm Türkiye’nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir.
15 Temmuz gecesi darbeye karşı kendini sokağa atan, meydanları havalimanlarını dolduran, tanklara, tüfeklere, savaş uçaklarına ve helikoptere karşı göğsünü siper ederek canı pahasına demokrasiye sahip çıkan gizli kahramanların yanında, evde dua eden, basın ve yayın organlarından olayları kaygıyla takip eden, Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olan çırak öğrencilerimizin ruh dünyasında bıraktığı geceye dair izlerin yazılı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
2.      KONUSU
Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olan çırak öğrencilerimizin 15 Temmuz gecesinin ruh dünyalarında bıraktığı izlerin yazılı ve kompozisyon olarak ifade edilmesi.
 
3.      HEDEF KİTLE
Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrenciler.
 
4.      KATILIM ŞARTLARI
a)      Yarışmaya mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrenciler katılabilir.
b)      Yarışmaya katılım bireyseldir.
c)      Yarışmacılar en fazla bir eser ile katılabilir.
d)     Eserler özgün ve yenilikçi olmalıdır.
e)      Kopya eserin yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.
f)       Yazı, Times New Roman formatında, 12 punto, 1,15 satır aralığı ve en az 500- en fazla 800 kelime olacak şekilde yazılacak olup, teknik serbesttir.
g)     Değerlendirmenin objektif yapılabilmesi açısından, eserlere ait evrakın hiçbir yerinde öğrenci ve okula ait bilgiler yer almayacaktır. Söz konusu bilgiler ekte yer alan “Yarışmacı Bilgileri” formunda doldurularak başvuru evrakı ile birlikte teslim edilecektir.
h)      Öğrenciler eserlerinin asıllarını, yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde, okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Bu kapsamda öğrenciler öğretmenlerinden danışmanlık yardımı alabilirler.
i)        Okul müdürlükleri yarışma takviminde belirtilen süre içinde kendilerine ulaşan eserleri, en az biri Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Branşından olmak üzere yeterli sayıda öğretmenden oluşturulan bir komisyon aracılığı ile değerlendirerek, seçilen en fazla 3 eseri il milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.
j)        İl milli eğitim müdürlüklerinde müdür yard./şube müdürü başkanlığında, Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Branşından yeterli sayıda öğretmenden oluşturulan bir komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir. İstanbul ve Ankara illerinden seçilen 3 eser, diğer illerden ise 1 eser Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığına gönderilecektir.
k)      Bakanlığa ulaşan eserler İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, yarışma süreci kapsamında kendilerine ulaşan eserleri, yarışmacıların telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanınan haklar çerçevesinde korunması kaydıyla, her türlü şekilde değerlendirebilecektir.
l)        Yarışmada ödül almaya hak kazanan öğrenciler Bakanlığımızın http://mtegm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kırşehir’de yapılacak ödül törenine katılacak öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin yol, konaklama ve verilecek ödül giderleri Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Ayrıca İl bazında birinci olan eserin sahibi çırak öğrenciye ve danışman öğretmenine yapılacak taltifler Valiliklerin takdirindedir.
m)    Komisyon değerlendirme sonuçları kesindir, itiraz edilemez.
 
5.      YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmalar, aşağıdaki takvime göre yürütülecektir.
YARIŞMA VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Sıra No
Yarışma Süreci
Tarih
1
Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması
22 Mart 2019
2
Öğrencilerin Eserlerini Okullarına Son Teslim Tarihi
22 Nisan 2019
3
Okul Komisyonları Tarafından Seçilen Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi
29 Nisan 2019
4
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Seçilen Eserlerin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığına Son Gönderilme Tarihi
6 Mayıs 2019
5
Değerlendirme ve Sonuçların Duyurulması
15 Haziran 2019
6
Ödül Töreni
16-22 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan Ahilik haftasında belirlenecek bir tarihte
 
 
 
6.      İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
Milli Eğitim Bakanlığı Ek Binası İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:21 Teknikokullar Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: http://mtegm.meb.gov.tr
           Osman DOLGUNYÜREK Cep Tel:(0505) 374 86 46  İş Tel:(0 312) 413 33 57
           Faks : (0 312) 222 63 71      e posta: osman.dolgunyurek@meb.gov.tr
           Zeynel GÜNDOĞMUŞ       Cep Tel: (0532) 642 74 18 İş Tel: (0312) 413 24 63
           Faks : (0 312) 222 63 71      e posta: zeynel.gundogmus@meb.dov.tr                                                                                                  
 
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
 
 
7.      ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Derece
Ödül Verilecek Kişiler
Ödüller
Birincilik Ödülü
Öğrenci
4 (Dört) Çeyrek altın
İkincilik Ödülü
Öğrenci
3 (Üç) Çeyrek altın
Üçüncülük Ödülü
Öğrenci
2 (İki) Çeyrek altın
 
8.      YASAL HAKLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş sayılırlar. Başvuru sahibi gerekli görmesi halinde yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Aynı şekilde eserler değişik alanlarda değerlendirilebilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.      YARIŞMACI BİLGİLERİ
Başvuru sırasında Yarışmacılardan aşağıda yer alan “Yarışmacı Bilgileri” istenilecektir.
YARIŞMACI BİLGİLERİ
Yarışma
Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası Kompozisyon Yarışması
Öğrencinin Adı Soyadı
 
Sınıfı ve Şubesi
 
Öğrencinin Cep Telefonu
 
Danışman Öğretmenin Adı Soyadı
 
Danışman Öğretmenin Cep Telefonu
 
İli/İlçesi
 
Okulun Adı
 
Okul Adresi
 
Okul Telefonu
 
Okulun e-posta Adresi