Haberler

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği

  • 17.01.2019

 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre ölçü ve tartı aleti kullanan esnaf ve işyeri sahiplerinin kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletleri için damgalandığı yıldan sayılmak üzere iki yıllık damga süresini dolduranlar için 1 ocak'tan şubat ayının son günü mesai bitimine kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurlukları ve Belediyeler ile Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş muayene ve damga servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle tanım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne;

Tartım kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip I.II. III ve IV üncti sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile herhangi bir cihaza bağlı olmadan bağımsız olarak çalışabilen 2000 kg' kadar (2000 kg dahil) ototnatik ve otomatik olmayan elektronik tartı aletini kullanıcılarının Bakanlığımız "https://msurapor.sanayi.gov.tr" başlıklı internet adresinde yayınlanan yetkilendirilmis, Tartı Aletleri Muayene servislerinden herhangi birine;

Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında M ve IV sınıf otomatik olmayan mekanik ve ibreli tartı aletleri ile açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan her türlü tartı aletlerinin muayeneleri için İl merkezinde Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar, Anamur, Silifke Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına; diğer ilçelerde bağlı bulundukları belediyelere;

Ölçü aletinin markası, kapasitesi, seri numarasını belirten bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde ilgili yerlere müracaat etmeyenler hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre 2,600.00 (lkibinaltlyüz) TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve üyelerinize duyuru yapılmasını konunun önemine binaen

ederim.

 

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği