Haberler


19

 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MİKRO İŞLETMELERİ DESTEKLİYOR

MİKRO İŞLETMELERE 250.000 TL HİBE

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Mali Destek Programı

Kimler başvurabilir

 

On  kişiden  az  yıllık  çalışan  istihdam  eden  ve  yıllık  net  satış  hasılatı  veya  mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri kapsamaktadır.

 

Desteklenecek Sektörler ve Öncelik Alanları

da – içecek, kimya plastik, tekstil hazır giyim, makine metal işleri, metalik olmayan mineraürünler,  ayakkabıcılık,  materyallerin  geri  kazanımı,  mobilya  imalatı,  lojistik,

turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim.

 

Destek Tutarı ve Oranı

 

Ø  Asgari tutar: 25.000 TL

 

Ø  Azami tutar: 250.000 TL

 

Ø  Destek ve Eş finansman oranı: %50

 

Uygun Harcamalar

 

Ø  Makine Ekipman Alımları

 

Ø  Hizmet Alımları

 

Ø  Yapım İşleri (%30)

 

Ø  Personel Giderleri (%50)

 

Öncelik 1:

Mikro işletmelerin kurumsallaşma zeyinin/ihracat/pazarlama/kalite standartlarının artırılması

Öncelik 2:

Mikro işletmelerin ürün, süreç ya da pazarlama yeniliği/ürün geliştirme/ürün çeşitlendirme olanaklarının artırılması

§      Dış ticaret, markalaşma, tasarım, stratejik planlama, üretim planlaması gibi alanlarda danışmanlık hizmet alımlarını da kapsayan kurumsallaşmaya nelik projeler

§      İşletme              üretim              süreçlerinin optimizasyonun slanması, kalite ve verimliliğin artırılmasına nelik projeler

§      İşletmenin   organizasyonun ve   iş   akış süreçlerine uygun kurumsal yapının oluşturulmasına nelik projeler,

§      İşletme  tedarik  zincirinin  geliştirilmesine yönelik projeler,

§      İşletmenin Pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya nelik olarak ürün gamına yeni ürünler eklenmesine yönelik projeler

§      Patent,    faydalı    model    ve    endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,

§      Ürün imajı oluşturmaya ve köklü tasarım değişikliklerine yönelik projeler (reklam hariç)

§      İhracata    başlaması    ya    da    ihracatın artırılmasına nelik projeler

§      Yüksek      katma      değerli      üretimin geliştirilmesine nelik ürün geliştirme ve tasarıma nelik projeler

§      Yeni ürün üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler

§      Ürün geliştirme ve araştırmaya nelik yeni laboratuar, test merkezi kurulması veya geliştirilmesine nelik projeler

§      Yenilenebilir       enerji       kaynaklarına yönelik yerli ekipman ve thizat üretimine nelik projeler

§      Üretim süreçleriyle ilgili yeni bir ntem veya teknoloji geliştirilmesine yönelik projeler

§      E-ticaret       ve       dijital       pazarlama uygulamalarına nelik projeler

 

Son Başvuru Tarihi: 8 Nisan 2016 Saat: 17:00

                 Dosyayı İndirmek için Tıklayınız

Okunma Sayısı: 1658
resim
Yazdır